Voorwaarden c.q. regels voor goede samenwerking

Privacy

Alle informatie over jou, evenals de inhoud van de sessies, is strikt vertrouwelijk. Eventueel overleg met derden, zoals bijvoorbeeld een huisarts, geschiedt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Zie ook het privacy-document elders op deze pagina.

Intake en Behandelovereenkomst

Als na het intakegesprek een behandeltraject wordt afgesproken, starten we met een intakevragenlijst. Na bespreking daarvan, stellen we een behandelovereenkomst op.

Afzeggingen

Afzeggingen graag zover mogelijk van tevoren.

Bij individuele sessies: Annuleringen die tenminste 36 uur voor de sessie zijn doorgegeven, worden niet in rekening gebracht. Voor het overige wordt 50% van het tarief berekend, behalve na overleg over bijzondere omstandigheden.

Bij groepsaanbod:

  • Bij afzegging tot 21 dagen voor aanvang, kan kosteloos geannuleerd worden.
  • Wanneer de inschrijving 21 tot 7 dagen voor aanvang geannuleerd wordt, is de deelnemer verplicht tot betaling van 25% van de deelnemersbijdrage.
  • Wanneer de inschrijving minder dan 7 dagen voor aanvang geannuleerd wordt, dient de volledige deelnemersbijdrage te worden voldaan. Zo mogelijk kan de deelnemer aan een latere training meedoen.
  • Mocht een sessie/training door overmacht van de begeleider niet doorgaan, dan wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken. Bij een training kan er zo mogelijk een vervangende trainer gevonden worden. Als de training niet gegeven kan worden, vindt terugbetaling plaats.

Na overleg kan afgeweken worden van bovenstaande regeling.

Facturering

Facturering geschiedt aan het eind van de maand. In principe per mail in een pdf, tenzij je de factuur liever per post ontvangt. De betalingstermijn is 14 dagen.

Mijn praktijk

Mijn praktijk is gevestigd in Hilversum. Ik ben gecertificeerd lid bij de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de VVM (Vereniging voor Mindfulness). Ik ben aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij de geschilleninstantie SCAG. De praktijk is uitsluitend op maandag geopend.

Open Houding

Dorea Ketelaars

Seinstraat 22
1223 DA Hilversum

T +31 6 17 44 40 93
E dorea@openhouding.nl

 

Meer